Black Tiger

+Nguồn gốc: Mỹ – USA +Chất liệu: Giấy lụa – air cushionn finish +Đặc tính: Lá bài mềm dẻo và có độ đàn hồi cao, đồ bền cao, giữa các lá bài có các gân bài đặc biệt. +Giá: 180.000 VNĐ

Tally Ho

+Nguồn gốc: Mỹ – USA +Chất liệu: Giấy lụa – air cushionn finish +Đặc tính: Lá bài mềm dẻo và có độ đàn hồi cao, đồ bền cao, giữa các lá bài có các gân bài đặc biệt. +Giá: 90.000 VNĐ  

White Ghost

+Nguồn gốc: Mỹ – USA +Chất liệu: Giấy lụa – air cushionn finish +Đặc tính: Lá bài mềm dẻo và có độ đàn hồi cao, đồ bền cao, giữa các lá bài có các gân bài đặc biệt. +Giá: 160.000 VNĐ  

Arcane Deck

+Nguồn gốc: Mỹ – USA +Chất liệu: Giấy lụa – air cushionn finish +Đặc tính: Lá bài mềm dẻo và có độ đàn hồi cao, đồ bền cao, giữa các lá bài có các gân bài đặc biệt. +Giá: 180000 VNĐ

Black Ghost

+Nguồn gốc: Mỹ – USA +Chất liệu: Giấy lụa – air cushionn finish +Đặc tính: Lá bài mềm dẻo và có độ đàn hồi cao, đồ bền cao, giữa các lá bài có các gân bài đặc biệt. +Giá: 180.000 VNĐ

Bicycle Standard

+Nguồn gốc: Mỹ – USA +Chất liệu: Giấy lụa – air cushionn finish +Đặc tính: Lá bài mềm dẻo và có độ đàn hồi cao, đồ bền cao, giữa các lá bài có các gân bài đặc biệt. +Giá: 80.000 VNĐ  

Magician và Trickster

chỉ mục Theo từ điển: magician: ảo thuật gia, người phù phép trickster: kẻ lừa đảo, chơi khăm, bịp bợm Bạn sẽ nghĩ rằng hai cái này khác nhau xa có liên quan gì đâu? Nhưng bạn nên biết ( đặc biệc là các bạn mới vào nghề ảo thuật ) thì ranh giới giữa 1 trickster

Ảo Thuật – Shop Ảo Thuật – Dụng Cụ Ảo Thuật – Dạy Ảo Thuật – Học Ảo Thuật